រឿងអង្កុរទេវបុត្រនឹង មិនលុៈក្នុង ឆន្ទាគតិ,មោហៈគតិ,ទោសៈគតិ ភយាគតិបុរាភេទសុត្តនិទ្ទេសទី ១០. ថ្ងៃ សុក្រ ១ រោចខែមាឃ ឆ្នាំជូតទោស័ក ព.សៈ២៥៦៤ ។ ទី ២៩ មករា ២០២១។ លើកទី ១៨០៤ ( Page វត្ត ពិសិវរារាម -YouTube “Kong Pisey Kk ,កុង ពិសី”) ការផ្សាយព្រះធម៌នេះបានឧបត្ថម្ភដោយ លំអង ឈូក កាហ្វ

https://daichienham.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *