Hanoi is ready for the host city of SEA Games 31 & ASEAN Para Games 11 – Hanoi 2021Hanoi is ready for the host city of SEA Games 31 & ASEAN Para Games 11 – Hanoi 2021.
Welcome to Hanoi (21/11/2021 – 02/12/2021).
Nguồn: Biên tập lại từ kênh youtube Viet TV.

https://daichienham.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *