27 bình luận cho “Game tu tiên 18+ tấu hài | Quỷ Cốc Bát Hoang | GameHay

  1. Mới chơi lên trúc cơ hậu kỳ 😀 ra đường bị sét đánh, bị kim Đan móc túi, bị kết tinh hậu kỳ đuổi giết, sau mấy lần xin tha thì bị nó chém chết, sang bên map mới bị boss đánh chết. Quả là một ngày khó khăn. Lang thang bên map lôi Trạch với tình trạng trọng thương cộng dồn gần 20 tháng. Muốn khóc vl.

  2. kiểu này muốn giữ mạng được phải tu luyện đến trúc cơ kỳ còn may thì có được đan trúc cơ tu luyện nhanh hơn một chút nhưng tiện tôi là người mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *