Cập nhật nóng: Hơn 20 F1 Hà Nội đã tới địa phương khác trong kỳ nghỉ lễ,Hà Nội thêm mối lo mới.TV24htintuc24hol #tintuc Hơn một nửa số F1 tại Hà Nội liên quan tới các ca Covid-19 đã tỏa về tỉnh thành khác. Hà Nội đang chờ địa phương gửi kết quả xét nghiệm …

https://daichienham.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *