Đơn giản nhất l Cách gấp lò xo bằng giấy l How to make a paper Slinky l origami toy springorigamislinky#gấplòxo#xếpgiấy Hướng dẫn cách gấp lò xo bằng giấy How to fold the slinky with paper Paper Size : A4 (2sheets) Paper Little Prince …

https://daichienham.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *