LIVE Tutorial 2: Các bài tập ngón cơ bản và kỹ thuật đánh Bossanova trên PianoThứ 4 này 27/07/2020 mình sẽ lại tiếp tục giao lưu trò chuyện và chia sẽ một vài bài tập ngón cơ bản nhập môn piano và những vấn đề liên quan đến các đánh …

https://daichienham.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *