Tải Game

Thi Quân Sự

06/06/2018

Thi Quân Sự

1. Thi Quân Sự gồm 2 tổ Đồng Minh và Trục Tâm .
Sát hạch Đồng Minh chỉ được dùng tàu chiến Đức và Nga
​Sát hạch Trục Tâm chỉ được dùng tàu chiến Mỹ và Anh

2. Mỗi ngày chỉ mở 1 loại, nếu hôm nay mở sát hạch Đồng Minh thì mai sẽ mở sát hạch Trục Tâm

3. Mỗi trận có thể chọn 1 trong 3 ải , mỗi ải yêu cầu số tàu xuất chiến chỉ định
2 vs 2 biểu thị bên ta 2 tàu và bên địch 2 tàu
3 vs 4 biểu thị bên ta 3 tàu và bên địch 4 tàu

4. Vượt ải được nhận Sao vàng , Sao vàng gồm 2 bộ phận
+ Vượt ải xong nhận 1-3 sao , sao vàng theo số tàu còn lại
+ Độ khó ải tương ứng 3 bội số : Khó = x3 , Thường = x2 , Dễ = x1
Tổng sao nhận = Số sao x bội số

5. Sau lần đầu vượt ải 3 sao, lần sát hạch cùng loại sau có thể quét luôn đến ải 3 sao này

6. Quét nhanh có thể quét liên tiếp tới ải khó 3 sao

7. Sát hạch kết thúc, thưởng theo tổng sao vàng 
Khiêu chiến thất bại sẽ kết thúc , ngoài ra nếu trước 0h chưa hoàn thành , sát hạch kết thúc và ko có thưởng

8. Thi quân sự nhận được rất nhiều Ảnh tàu để nâng cấp thư viện

9. Mỗi lần vượt liên tiếp 3 ải đều đc mở rương ưu đãi 1 lần

Chúc thuyền trưởng vui vẻ!!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ