Tải Game

Giới thiệu VIP và đặc quyền VIP

07/06/2018

Giới thiệu về hệ thống VIP của Đại Chiến Hạm:

Hệ thống gồm 13 cấp VIP, mỗi cấp VIP sẽ có quyền lợi riêng, VIP càng cao, hưởng lợi càng lớn.


VIP 1

 

VIP 2


 

VIP 3

 

VIP 4

 

VIP 5

 

VIP 6

 

VIP 7

 

VIP 8

VIP 9

 

VIP 10

 

VIP 11

 

VIP 12

 

VIP 13

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ