Tải Game

Hướng dẫn tính năng điểm VIP

07/06/2018

Giới thiệu hệ thống tính năng điểm VIP của Đại Chiến Hạm

Đại Chiến Hạm có 13 cấp VIP khác nhau. Mỗi cấp VIP đều có quyền lợi, quà ưu đãi khác nhau. VIP càng cao quyền lợi càng lớn:

VD: Người chơi A nạp 20.000 VND = 100 KC, nhận được như sau:

100 KC+ 100 KC thưởng nạp lần đầu = 200 KC

Mức thưởng bonus không tính vào điểm VIP.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ